Cách đối diện với các loại cảm xúc tiêu cực

Posted by , April 23, 2024
Cách đối diện với từng cái tên tiêu cực
Series ofEQ
 • Để đối diện được với các emotions tiêu cực. Điều đầu tiên cần làm là gọi tên (name) được cảm xúc tiêu cực đó. Để có thể gọi tên (name) thì bản thân ta phải nhận thức (awareness) khi các cảm xúc đó xuất hiện ^aaab48
  • Awareness → {Name Emotions} + {Name Action + Name Purpose}
   • Awareness rất quan trọng khi face vs các cảm xúc tiêu cực, cần nói ra name of emotion vs đối tượng (đọc tên đc vấn đề mới giải quyết vấn đề)

Awareness → Name Emotion → Next Action (How/ Solution)

 • [ ] Next Action (How/ Solution)/ cho từng loại cảm xúc tiêu cực
 1. Đối với các cảm xúc Tiêu cực, nỗi buồn
  • Ta ko feed enviroment (không bổi bổ thêm) cho các cảm xúc tiêu cực này [[Minh Niệm]], mà change trọng tâm focus: chuyển trọng tâm sang điểm focus khác (tự sản xuất niềm vui cho mình, ko depend).
   • Để ko depend:
    • Ko depend tiền thì fai có tiền,
    • ko depend vật chất thì ko sở hửu nhiều vật chất,
    • ko depend mental thì ko hold nhiều thứ trong đầu,
    • ko fuj thuộc con người, thì fai tự sản xuất niềm vui và ignore cảm xúc người khác ⇄ để ta ko depend nhiều thì ta fai ko sở hữu nhiều
 2. Đối với cảm xúc so sánh, đố kị
  • Lợi dụng góc nhìn mới về jealous → để ko tự ti và tìm factor thành công (SWOT) của người khác
 3. Trì hoãn
  • thì dùng 10ph ez task để bailt hoặc 2min task, đều cố để trigger flow
 4. Burnout (hết năng lượng)
  • thì random
 5. Quá tải (overwhelm)
  • viết ra
 6. Overthinking
  • Chỉ cần tập trung vào next step (mílestone tiếp theo trên process), focus point gần nhất íntead of outcome cuối đường
 7. Trống rỗng, buồn, chán
  • khi ko có goals, motivation hoặc why đủ lớn, thì cần tìm các điểm biết ơn greatful trong ngày
 8. Tức giận
  • ko stay in that enviroment, get out
 9. Mất bình tĩnh
  • , ko nói, ko decision quá nhiều
   1. Ko có đủ infor để decesion thì delay
   2. Sai, thì responsibility và fix nhanh as soon as possible
 10. Muốn đổ lỗi, đổ thừa, judgment, phản biển
  • Đồng thuận (hoặc reason) → đề xuất Solution